Erilaistu tai kuole

Enää ei riitä, että on parempi kuin kilpailija

Elämme aikakautta, jolloin hyvä tuote tai palvelu ei enää itsessään riitä. Kilpailukykyisyys on oletusarvo. Enää ei riitä, että on parempi kuin kilpailija. Pelkkä hyvä tuote muuttuu helposti asiakkaiden silmissä hyödykkeeksi, joka pystyy kilpailemaan vain hinnalla.

Käyttäjille pitää tarjota tuoteominaisuudet ylittävää arvoa. Arvoa, joka erilaistaa kilpailijoista, joka perustuu todellisuuteen ja jolla on aidosti merkitystä käyttäjille.

”Truly meaningfully different brands address human needs on several levels and evolve as time goes by”

Tähän murrokseen on vaikuttanut etenkin X ja Y-sukupolvissa näkyvä asennemuutos suhtautumisessa elämään ja työhön.

Arvot ovat pehmentyneet. Tarve vastata ulkoa tuleviin odotuksiin laskenut. Materialismin sijasta kuluttajien huomio kohdistuu enemmän itsensä toteuttamiseen, hyvinvointiin, sisäiseen paloon, arvoihin ja yhteiseen hyvään.

On yhä tärkeämpää toteuttaa itseään, löytää oma polkunsa elämässä, kuin haalia varallisuutta.

Ihmiset eivät etsi tuotteita, vaan tapoja osoittaa arvojaan ja kokea merkityksellisiä hetkiä

Yritysten on tärkeää antaa kuluttajille mahdollisuus toteuttaa itseään ja intohimoaan arjen valinnoissaan. Kun innovatiiviset ihmiset ja brändit kohtaavat, merkityksellisyyttä luodaan yhdessä. Brändit tukevat kuluttajia arvojensa mukaisessa elämässä.

Uudenlaisen yritys-käyttäjä-suhteen kehittämisessä keskeistä on intohimo, jakaminen, vaikutusmahdollisuuden tarjoaminen, kuluttajien voimaannuttaminen sekä fokuksen siirtäminen tuotteesta yhteiseen hyvään, kuten yhteisöön ja ympäristöön.

Sitouttavia sisältöjä, reaaliaikaista läsnäoloa ja timanttisia kiteytyksiä

Samalla viestinnän rooli korostuu. Sisältöjä pitää tarjota entistä nopeammin ja kohdennetummin. Tarvitaan sitouttavia sisältöjä ja reaaliaikaista läsnäoloa asiakkaiden fragmentoituvissa kokemuspoluissa.

Väitän, että kuluttajien rinnalla sama pätee meihin ihmisiin myös yritys- ja organisaatioasiakkaan roolissa. Riittääkö enää pelkkä hyvä palvelu? Se, että lupaukset täytetään tai jopa ylitetään? Ainakaan aina ei.

Identiteetillä, tarinalla ja näkökulmalla on entistä enemmän merkitystä. Tarinan kertomisen rinnalla tarvitaan myös timanttisia kiteytyksiä. Mitä selkeämmin osaamme artikuloida ”miksi ostaa” ilman verbaalista jätettä, sitä paremmat ovat mahdollisuudet menestyä.

Ja se tarkoittaa tietenkin valintojen tekemistä ja luopumista.