Lisää myyntiä – lisäämällä arvoa asiakkaan arkeen?

Myynti – tyypillisin liiketoiminnan haaste. Johdon näkökulmasta myyntiä on harvoin riittävästi, aina sitä pitäisi lisätä.

 

Myyntikin on asiakaspalvelua. Ainakin parhaimmillaan. Tuloksellinen myynti on asiakkaan tarpeisiin vastaamista oikealla tavalla. Onnistuneimmillaan myynti tarjoaa asiakkaalle ratkaisun, jotka hän ei ole osannut edes etsiä.

 

Myynnin kehittämisessä onkin siksi tuloksellisinta lähteä liikkeelle asiakkaiden tarpeista. Lisäämällä asiakasymmärrystä. Mitä asiakas tarvitsee ja haluaa, arvostaa ja tavoittelee, miten asiakas haluaa toimia ja miten hän oikeasti toimii. Millainen ihminen tai organisaatio hän on ja miten palvelu linkittyy hänen arkeensa.

 

Yhden asiakkaani kanssa olemme yhteiskehittämisen menetelmin rakentamassa uudenlaista asiakasluokittelua. Asiakas on edelläkävijäorganisaatio, joka haluaa hypätä perinteisten palvelusiilojen ja toimialarajojen yli ja nähdä asiakkuudet uudella tavalla. Tunnistamme ja kokeilemme uudenlaisia luokitteluperiaatteita. Ja uudenlaisten asiakasryhmittelyjen kautta pyrimme katsomaan myös palveluita ja toimintamalleja uudella tavalla.

 

Aika moni meistä kaipaisi asiakkuuksien tervettä uudelleenravistelua ja uusien näkökulmien etsimistä. Asiakastiedossa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Liian usein katsomme asiakassalkkuamme vanhojen silmälasien läpi ja emmekä näe lisämyynnin mahdollisuuksia.

 

Myynti nykyisille asiakkaillehan olisi kannattavampaa kuin uusasiakashankinta. Ja parempi asiakasymmärrys auttaisi myös uusien asiakkaiden hankinnassa.